Wat is mijn roeping?

Jezus roept zijn eerste leerlingen

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Simons broer Andreas op het meer hun netten uitgooien; want het waren vissers. Jezus sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’ En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem. Een eindje verder zag Hij Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in hun boot de netten aan het klaren. Meteen riep Hij hen; en ze lieten hun vader Zebedeüs met zijn arbeiders in de boot achter en gingen achter Hem aan” (Marcus 1,16-20).

Roept Jezus nog steeds mensen?

Jezus riep niet alleen de eerste leerlingen: na de twaalf apostelen riep Hij ook vele andere mensen. Hij riep vrouwen, jongeren, ouderen, armen, zieken, enz. En zij volgden Jezus. Hij was drie jaar lang met hen onderweg. Ze zagen Hem, hoorden Hem en leerden van Hem. Toen stierf Jezus aan het kruis en werd opgenomen in de hemel.

Nog steeds roept God door Jezus mensen om Hem te volgen. Wij kunnen Jezus niet meer rechtstreeks zien en horen zoals de eerste leerlingen. Hij roept op een andere manier. Meer van binnen. Het luisteren naar Jezus’ stem begint door dicht bij Hem te zijn en Hem te volgen. Net als de eerste leerlingen.

Wat is roeping?

Roeping is het innerlijke besef te weten wat God van je verlangt. Hoe je je leven moet inrichten. Wat je moet kiezen. Wat je moet doen. Als je daarop ingaat dan doe je de Wil van God. Ingaan op je roeping is de Wil van God doen.

Iedereen heeft een roeping. Soms is deze meteen duidelijk, soms moet je er hard naar zoeken. Het belangrijkste bij het zoeken naar je roeping is dat je je hart volgt. Maar volg écht je hart. Het is zo makkelijk om je te laten leiden door oppervlakkige verlangens en gevoelens. Deze kunnen je alleen nooit helemaal vervullen en je zult zo nooit echt gelukkig worden.

Opgeven

Iedere keuze in het leven betekent dat je iets moet opgeven. Stel, je mag een ijsje met twee bolletjes kiezen. Dit betekent dat je maar twee smaken kunt kiezen en niet alle andere smaken. Je geeft die andere smaken dus op, door te kiezen voor twee smaken. Hetzelfde geldt voor veel belangrijkere keuzes in je leven. Steeds merk je dat je om dat éne belangrijke te kunnen doen, andere zaken moet opgeven. We kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk doen.

Ook als je ingaat op je roeping moet je iets opgeven. Maar tegelijkertijd krijg je er veel voor terug. Als je werkelijk je roeping gevonden hebt, dan word je ook echt gelukkig. De dingen die je ervoor hebt moeten opgeven zijn dan ineens helemaal niet meer belangrijk.

Wat kan God van mij willen?

Er zijn veel verschillende roepingen. Maar jij hebt maar één roeping. God heeft maar één plan met jou. Zou het jouw roeping zijn om te trouwen en een gezin te stichten? Of zou het juist jouw roeping zijn om niet te trouwen en voor God alleen te leven? Om Hem helemaal centraal stellen en je hele leven op Hem richten? Dat vraagt om een fundamentele levenskeuze: kiezen om de Wil van God te zoeken en te doen.

Klik hier voor een antwoord op de volgende vraag:

Hoe kan ik de Wil van God herkennen?