Uw wil geschiede…

Eén ding moet je diep tot je laten doordringen: de enige manier om echt gelukkig te worden in jouw leven is door de Wil van God te zoeken en te doen. Dit hoef je niet alleen te doen. Je mag daarbij vertrouwen op Zijn hulp. Je mag er zeker van zijn dat God je niet roept tot een bepaalde keuze omdat het Hem goed uitkomt. God roept jou om je leven een diepe vervulling te geven. Die toekomst is al voor je gepland voor je geboorte. God heeft dus een plan met jou. Op de vraag wat dat plan is kun je het antwoord diep in jezelf vinden. God heeft jou immers goed geschapen!

Luisteren naar God…

Het antwoord op de vraag ‘Wat wil God van mij’ is dus diep in jezelf verstopt. Maar het is helemaal niet zo eenvoudig om dat antwoord te vinden. Het is best lastig om echt te luisteren naar wat er diep in jou leeft. Er is al zoveel gebeurd in je leven, je hebt al zoveel grote en kleine besluiten genomen. Er wordt zoveel van je verwacht in de huidige wereld. Daardoor is het moeilijker om helemaal jezelf te zijn. En alleen als je jezelf bent kun je echt eerlijk luisteren.

Hoe kan ik luisteren? Hoe stel ik de Wil van God centraal?

1) Vertrouw op Jezus en dus op God. Stel zo je relatie met Hem centraal in je leven.

Dat deden de apostelen en alle heiligen. Dat doen ook heel veel ‘gewone mensen’. Allemaal hebben ze ervaren dat het zoeken naar je roeping begint met het investeren in je relatie met Jezus.

2) Wees trouw in je gebed.

In jouw persoonlijke gebed werk je aan je relatie met Jezus. Ontvang ook regelmatig het Lichaam van Jezus zelf in de Eucharistie. Zijn er obstakels opgeworpen tussen jou en Hem? Vraag dan vergeving in het Sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht. Jezus weet dat we Zijn hulp nodig hebben om opnieuw te beginnen. We hoeven er alleen maar om te vragen.

3) Praat over je gebed en je roeping met een geestelijk begeleider.

Zoek een goede priester of in elk geval iemand die zelf een goede relatie heeft met God. Iemand die weet waar het bij een roeping om gaat. Praat niet te snel met andere mensen over alles wat je ervaart. Jij moet allereerst zelf je weg met God gaan. Het gevaar bestaat dat anderen je in een bepaalde richting willen dwingen. Hun richting en niet de jouwe. Het gaat hier over jouw eigen roeping. Niet die van anderen.

4) Vertrouw op God! God wil alleen jouw geluk.

Niet je ongeluk. Maar dat geluk kan anders zijn dan dat wat jij denkt te willen. Durf je Zijn Wil toch aan te nemen, te doen? Dat is roeping en daarmee vind je écht geluk in je leven. Durf je de uitdaging aan te gaan? Want Jezus roept jou!